Ga naar de inhoud

Consumentenrecht

In het consumentenrecht zijn de rechten van de consument en de plichten van de verkoper opgenomen. Door het consumentenrecht wordt de consument extra bescherming geboden. Een consument is een persoon die een overeenkomst sluit met een bedrijf of ondernemen. De regels die opgenomen zijn in het consumentenrecht hebben een dwingend karakter. Dit houdt in dat daarvan niet in het nadeel van de consument mag worden afgeweken.Als bepaalde voorwaarden, opgenomen in de algemene voorwaarden, afwijken van de regels die opgenomen zijn in het consumentenrecht, dan zijn deze voorwaarden volgens het consumentenrecht niet rechtsgeldig.

Als consument heb je recht op een deugdelijk product. Stel u komt thuis en komt erachter dat het product ondeugdelijk is, dan is er sprake van wanprestatie. In een dergelijk geval heeft u als consument recht op een kosteloze reparatie of vervanging van het product. Als u als consument hierop een beroep wilt doen dan moet u de winkel eerst in gebreke stellen. Dit doet u door de winkel een aangetekende brief te sturen en eist dat het product binnen redelijke termijn kosteloos wordt gerepareerd of vervangen.

De volgende zaken vallen onder het consumentenrecht:

  • Consumentenkoop;
  • Koop op afstand;
  • Colportage;
  • Abonnementen op kranten en tijdschriften;
  • Energiecontracten;
  • Telecomabonnementen;
  • Beëindiging lidmaatschappen.