Ga naar de inhoud

Huurrecht

In het huurrecht zijn de rechten en plichten van een huurder en verhuurder geregeld. Veel van deze opgenomen regels hebben een dwingend karakter. Dat wil zeggen dat het rechten en plichten zijn waar niet van afgeweken mag worden.

Het huurrecht is alleen van toepassing als er sprake is van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. Bijvoorbeeld een verhuurder verhuurt iets aan een huurder en de huurder betaalt hiervoor huur. Het huurrecht is niet alleen van toepassing op panden/woningen. Zo is het huurrecht ook van toepassing op de huur van een auto, fiets, boormachine, etc. Voor de huur van woningen en bedrijfsruimten gelden naast de algemene huurregels nog specifieke huurregels. In deze specifieke huurregels zijn regels opgenomen die de huurder van een woning of bedrijfsruimte meer bescherming bieden.

Huurrecht en huurbescherming

In Nederland wordt de huurder beschermd, omdat het huurrecht dwingend van aard is. Dit betekent dat in de huurovereenkomst niet afgeweken mag worden van de wettelijke bepalingen.

Hieronder enkele zaken die onder het huurrecht vallen:

  • Maximaal toegestane huurprijs;
  • Verrekening van servicekosten;
  • Achterstallig onderhoud;
  • Onterechte huurverhoging.