Ga naar de inhoud

Planschaderisicoanalyse

Planschaderisicoanalyse

Een planschaderisicoanalyse geeft de initiatiefnemer van een ontwikkeling, vooraf inzicht in de eventuele planschade als gevolg van deze ontwikkeling. Het kan gaan om een ontwikkeling van een private partij of van een bestuursorgaan. Het is daarom belangrijk om bij de gewenste ontwikkeling te onderzoeken of er sprake is van een risico op planschade. Het tijdig uitvoeren van een planschaderisicoanalyse geeft u inzicht in de mogelijkheid om planschade, ten gevolge van deze ontwikkeling, te beperken.

De planschaderisicoanalyse bestaat uit een vergelijking tussen het geldende planologische regime en het nieuwe planologische regime. Na deze vergelijking zal het schadelijdende object getaxeerd worden waarmee een inschatting wordt gemaakt van de mogelijke waardedaling.

Raadhuys Juristen is gespecialiseerd in het opstellen van planschaderisicoanalyses waarin wij voor u de eventuele planschade beramen. De planschaderisicoanalyse wordt opgesteld met inachtneming van de actuele jurisprudentie, wettelijke voorschriften en ontwikkelingen op het gebied van planschade. Op basis hiervan is Raadhuys Juristen in staat u een deskundig planschaderisico advies te leveren.