Ga naar de inhoud

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Binnen het vreemdelingenrecht wordt het reguliere vreemdelingen- en het asielrecht geregeld. Raadhuys Juristen houdt zich alleen bezig met het reguliere vreemdelingenrecht. Hierbij gaat het om alle regels die betrekking hebben op het toelaten, verblijf en verwijdering van een vreemdeling. Voorbeelden hiervan zijn zaken als (toeristen)visum, machtiging voorlopig verblijf (mvv), gezinshereniging of een student die in Nederland wil studeren.

Volgens het vreemdelingenrecht is een vreemdeling een persoon die niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit of een nationaliteit van gelijke strekking.

Op het gebied van vreemdelingenrecht kunnen wij u bijstaan in de volgende zaken

  • Aanvragen (toeristen/werk)visum;
  • Bezwaar en beroep bij afwijzing van een visum;
  • Gezinshereniging;
  • MVV aanvragen.